+371 26139284
inesetaube@inbox.lv

Psihodiagnostika

Intelekta spēju diagnostika - Vudkoka - Džonsona Kognitīvo spēju testu lieto, lai noskaidrotu bērna vai

pieaugušā intelekta attīstību un īpatnības, kas var palīdzēt saprast:

vai bērna kognitīvās spējas ir pietiekošas, lai viņš uzsāktu skolas gaitas,

kāpēc bērnam ir radušās kādas noteiktas mācību grūtības,

ar kādiem paņēmieniem var uzlabot mācīšanās procesu,

kāda konkrētajam bērnam būtu piemērotākā mācību programma,

kāda, ņemot vērā cilvēka intelekta īpatnības, varētu būt viņam piemērota profesija.

Kognitīvo spēju tests ietver sevī:

verbālo spēju (leksikas zināšanas un valodas attīstība),

domāšanu spēju (asociatīvā atmiņa, vizualizēšana, kvantitatīvā spriešana, skaņu atšķirība),

kognitīvās produktivitātes spēju (uztveres ātrums un darba atmiņa) izpēti.

Testēšanas norise:

testēšana norit no 1-2 stundām;

pēc testēšanas tiek veikta iegūto datu apstrāde, interpretācija;

tad tiek sagatavots rakstisks atzinums par psiholoģiskās izpētes rezultātiem;

pēc tam bērna vecāks vai pieaugušais tiek iepazīstināts ar izpētes rezultātiem un rekomendācijām.

berns-gramata
berns-dators